CÜMLE TÜRLERİ

1.“Okulda öğrendiğini çabucak unutanı herkes ayıplar.”cümlesinde kaç tane yancümlecik vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Lâfla peynir gemisi yürümez.
B) O davete böyle gidilir mi?
C) Sen istersin de ben hiç almaz mıyım?
D) Ben sana burayı boya demedim.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümledir?
A) Kapı kapı dolaşarak ziyan ediyordu güzelim zamanını adam.
B) Nasıl inanırsın o adamın dediklerine.
C) Elini yüzünü yıkadı soğuk su ile.
D) Kahvesini yudumlarken düşünceye daldı.

4.
I. Sessiz bir matemle düşündüm.
II. Bana bir okusana şu mektubu...
III. Sokak yeniden boş kaldı.
IV. Hiç kaçırmam kitap sergilerini.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri devrik cümledir?
A) I ve IV B) II ve III
C) II ve IV D) I ve IV
5.Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümledir?
A) İlhan Berk en yakın arkadaşımdı.
B) Birlikte dolaşırdık İstanbul sokaklarını.
C) Öyleydi 1944 yılının İstanbul’u.
D) Yarım yüzyıllık bir dostluk...
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi emir cümlesi değildir?
A) Akşam eve erken geleceksin.
B) Arkadaşın seni bekliyor olmasın.
C) Bir daha evdekilere küsme.
D) Bundan böyle beni rahatsız etmeyin.

7.Verilen cümlelerin hangisi basit cümle değildir?
A) Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
B) Analara kıymayın efendiler.
C) Geceleyin bir ses böler uykumu.
D) Neden hüzünlendiğimi bilmiyorum bu akşam.


8. “Bizi geçen sarı bir arabaydı, çok süratliydi.”cümlesinin özelliği aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Bağlı- devrik-kurallı-fiil
B) Sıralı-kurallı-olumsuz-isim
C) Bağlı-kurallı-olumlu-isim
D) Sıralı-kurallı-olumlu –isim9. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümle değildir?
A) Arabadan, acele indi ve evine doğru koştu.
B) Yazlık elbisenizi temizletiniz veya başka elbise alınız.
C) Hava güneşli;ancak soğuk da yerinde.
D) Genç öğretmen iki otobüs bileti aldı, elli lira ödedi.


10. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?
A) Bundan kolay iş mi olur?
B) Onun kahramanlıkları tarihe sığar mı?
C) Onu görmeyi istemiyor değilim.
D) Onu ne sen değiştirebilirsin ne de ben.


11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre soru, yüklemine göre isim cümlesidir?
A) Yazarın anlatımını beğendiniz mi?
B) Neden daha sabırlı davranmıyorsun?
C) Sorularınız hangi kitaptaydı?
D) Arkadaşınla nerede buluşacaksınız?

12.
I. Oraya ulaştın mı hemen bizi ara.
II. Geçen gün sizi aradığımı söyledi mi
III. O mu anlatmıştı size bu olayı
IV. Ona gezimin nasıl geçtiğini anlattım.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde soru anlamı vardır?
A) I ve II B) II ve III
C) II ve IV D) I ve IV

13.Biçimce olumlu , anlamca olumsuz cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu yaz gerek ben gerek sen çok çalışmalıyız.
B) İster yorul ister sıkıl bu iş mutlaka olsun.
C) Bu işi ha sen yapmışsın ha ben
D) Ne bu sözleri çekerim ne kendimi küçültürüm.

Bir yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu,
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu,
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık.
Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık!
14.Bu dörtlükteki mısralardan hangisi fiil cümlesidir?
A) I. Mısra B) II. Mısra
C) III. Mısra D)IV. Mısra

15.Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
B) Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
C) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı:İlerle!
D) Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılışı koşula bağlanmıştır?
A) Hem ders çalışır, hem de televizyondaki maçı izleriz.
B) Bu akşam erken gelirse, yarın birlikte çalışırız.
C) Kim ne derse desin, ben bildiğimi yaparım.
D) Açık oturumu izledikten sonra ders çalışacağım.

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden sonuç” ilişkisi vardır?
A) Sabahları tenha olan sokak, akşam olunca kalabalıklaşıyor.
B) Kendilerine çok güvendikleri için yarışmada başarısız oldular.
C) Yarın hava böyle güzel olursa kıra gidebiliriz.
D) Merdivenleri koşarak çıkarken, ayağı takılmıştı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?
A) Yarınki kazdan bugünkü yumurta yeğdir.
B) Hangi gün vardır akşam olmadık.
C) Şubatın sonundan martın onundan kork.
D) Akıl için yol birdir.

19Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağımlı sıralı cümledir?
A) Heyecanlıydı, yüreği çarpıyordu,doktor dinlenmesini önerdi.
B) Çantasından bir kitap çıkardı, masaya koydu.
C) Yağmur dindi, hafif bir rüzgâr esmeğe başladı.
D) Annem dikiş dikerken biz radyo dinliyoruz.

20.Aaşğıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
A) İçimden hep iyilik yapmak geliyor.
B) Yaşadığımız dünyayı seviyorum.
C) Kin tutmak benim harcım değil.
D) Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum.

21.Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre fiil cümlesidir?
A) Düşen ne yaprak ne dal parçasıdır.
B) Ay bulut arkasındadır,taşlar soğuktur.
C) Belki serindir temmuzda.
D) Yağmur yağsa da olur yağmasa da...22.Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz fiil cümlesidir?
A) Ben seni hiç arayıp sormaz mıyım?
B) Bunlardan sakın kimseye söz etmeyin.
C) Ondan ne saygı ne sevgi gördüm.
D) Onun davranışına kızmadığımı söyleyemem.

23.Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
A) Bin bir huzursuzlukla bölünmüş dünyamız.
B) Konuların hiçbirine bir çare bulunamadı.
C) Sarsılmıştır insanların barışa olan güvenleri
D) Baş belası olmuştur gittikçe kronikleşen yaralar.
24. “Savaş batağı gitgide daha çok insanı öldürücü bağrına çekmeyi başarmıştır.”cümlesi anlamına ve öğelerinin dizilişine göre nasıl bir cümledir?
A) Olumlu-fiil cümlesi
B) Olumlu-isim cümlesi
C) Olumsuz –fiil cümlesi
D) Olumsuz –isim cümlesi

25. “pek önemli bulduğum bu konuyu açıklamamı ister misiniz?”cümlesi anlamına göre nasıl bir cümledir?
A) Olumsuz cümle B)Soru cümlesi
C)Koşul cümlesi D) Kurallı cümle

26.Aşağıdaki cümlelerden hangisi devriktir?
A) Huzursuzluğumuza bir yenisi daha eklendi.
B) Bu savaştan asıl yenik çıkan insanlıktır.
C) Bu bozgunu alçakgönüllülükle sineye çektik.
D) Barışı sağlam temellere dayamak gerekir elbette.
27. “Kıbrıs sorunudur en dikkate değer konu.”cümlesi öğelerinin dizilişine göre nasıl bir cümledir?
A) Devrik B)Kurallı
C) Olumsuz D)Olumlu

28. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi girişik cümle biçimindedir?
A) Arı bal alacak çiçeği bilir.
B) Ar dünyası değil kâr dünyası.
C) Araba ile tavşan avlanmaz.
D) Arık at yol almaz,arık it av almaz.


29.Aşağıdakilerden hangisi koşul cümlesidir?
A) Pop müzik gençlerin dinlediği müziktir.
B) Oysa çağın müziği farklılık gösterir.
C) Müzik popülerse herkes onunla ilgilenir.
D) Çağın modalarını izleyen müzik geçicidir.


30. “Mutlu yıllara uzanan bir düşsün sen.”cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Bileşik-olumlu-devrik-isim cümlesi
B) Bileşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesi
C) Basit-olumsu-devrik-isim cümlesi
D) Basit-olumsuz-kurallı-fiil cümlesi

31. “Edebiyatın halktan kopması diye bir sorun söz konusu değildir.”cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapısına göre bileşik cümledir.
B) Yüklemine göre fiil cümlesidir.
C) Anlamına göre olumsuz cümledir.
D) Öğelerinin dizilişine göre kurallı cümledir.

32. “Radyonun birinci görevi eğlendirerek eğitmektir; oysa bu görev can sıkarak uyuşturmak diye yorumlanmıştır.” Cümlesi yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Basit B)Sıralı
C)Bileşik D)Bağlı
33. “Son yıllarda edebiyatımızda görülen nitelik bir yenilenme eğilimidir.”cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olumlu cümledir.
B) Sıralı cümledir.
C) İsim cümlesidir.
D) Kurallı cümledir.


34. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
A) Niçin kızdığını tek tek anlattı
B) Nasıl yüzdüğümü size göstereceğim
C) Heyecandan nasıl konuşacağımı şaşırdım
D) Niçin gelmediğini biliyor musunuz