951- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi türemiş sözcüktür?

A) Babam çok hastalandı.
B) Kırtasiyeden kalemlik aldım.
C) Ağaçlar iyice yeşillendi.
D) Çocuklar ön kapıya yöneldi.


952- Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?


A) Bendeki gömlek sana olmaz.
B) Çalışmadıki başarılı olsun.
C) Sormadın ki sana söyleyeyim.
D) Camdaki leke çıkmadı.

953- ’’ Felaket kimin başına gelirse ona zarar verir.Kişiyi sürekli bir acı içinde bırakır.’’ Düşüncesini ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir’

A) At sahibine göre kişner.
B) Ateş düştüğü yeri yakar.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Güneş balçıkla sıvanmaz.


954- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Kırtasiyeci
B) Yolda
C) Kitaplıklar
D) Çocukların

955- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?

A) Ayşe okula gelmemiş, onu gördün mü?
B) Onlar düşüncelerini her zaman açıkça söyler.
C) O,bütün yaptıklarından sorumlu olacaktır.
D) Benim gördüğümde onlar çekmecenin gözündeydi.


956-
“Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı…
Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.”
Arif Nihat Asya
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz?

A) İyimserlik C) Karamsarlık
B) Huzur D) Güven


957- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapıdadır ?

A) korunak B) çekyat C) yazı D) kitaplık

958- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Emek verilmeden kazanılan para , işe yaramayan şeyler uğruna harcanır, gider.” anlamında kullanılır?

A) Dünya malı dünyada kalır.
B) Emanet ata binen tez düşer.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Haydan gelen huya gider.959- “Kendisine ait ayrıcı özelliği olan, tek bir varlığı karşılayan isimlere, özel isim denir.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uygun bir isim vardır?

A- Gölün kenarında şirin bir evi vardı.
B- Fındık, ip yumağıyla oynamayı çok sever.
C- Gülün kokusu odayı sarmıştı.
D- Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında.


960- “Millet” sözcüğünün özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A- Özel isim-somut isimi- çoğul isim
B- Cins isim-soyut isim-tekil isim
C- Cins isim- somut isim-topluluk ismi
D- Cins isim-soyut isim-çoğul isim


961- “GEZI ZEVKLI GEÇEBILIR.”CÜMLESINDEKI KELIMELERIN YAPISI SIRASIYLA AŞAĞIDAKILERDEN HANGISINDE DOĞRU OLARAK VERILMIŞTIR?

A ) TÜREMIŞ-TÜREMIŞ-TÜREMIŞ
B ) BASIT-TÜREMIŞ-BILEŞIK
C ) BILEŞIK-BASIT-BASIT
D ) TÜREMIŞ-TÜREMIŞ-BILEŞIK


962- AŞAĞIDAKI TÜMCELERIN HANGISINDE TOPLULUK ADI KULLANILMIŞTIR?

A) HEP BIRLIKTE SINIFIMIZI TEMIZLEDIK.
B) BILGI YARIŞMASINDA BIZIM SINIF BIRINCI OLDU.
C) KÖYÜMÜZ ILÇEYE ÇOK YAKINDIR.
D) YARINLAR SIZIN, GELECEK SIZIN OLMALI.


963- “Kadın işlerini çok güzel yapıyordu.” cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül getirilirse anlam değişir?

A) Kadın B)İşlerini
C) Çok D)Güzel YANIT:A
964- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hâl eki almıştır?

A) Kedisi hastalanmıştı.
B) Kitabı kaybolmuştu.
C) Yazıyı okuyamamıştı.
D) Gömleği kirlenmişti.


965- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Alım satım işlerinden hiç anlamam.
B) Gözlerim gece boyunca seni aradı.
C) Her zamanki gibi başım ağrıyor.
D) Köyüme gitmeyeli epey zaman oldu.

966- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?

A) Dutluk B ) Yurttaş
C ) Yavrucak D ) Balık


967- Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Açık B) Kapanık
C) Aldık D) Bulanık


968- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının birden fazla tamlananı vardır ?

a) Ali nin ve Veli nin dersleri iyiydi.
b) Arkadaşımın annesi ve babası evde yokmuş.
c) Küçük ama şirin bir evdi.
d) Yaramaz öğrenci ve çocuklarla dolaşma


969- Aşağıdakilerin hangisinde ‘ den’ eki sıfat görevinde kullanılmıştır?

a) Baştan başa çiçeklerle kaplıydı her yer
b) Uzaktan bazı , seslerin geldiğini duydum
c) Bu kitap sıradan bir romanmış
d) Sana yürekten inandım970- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

a- Ben bunu yapmadım.
b- Bu soru çok zor.
c- Bunları mı arıyorsun?
d- İşte istediğimiz bu.
971- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a- Necati tosuner romanlarıyla tanınmış bir yazardır.
b- ‘sen neden ağlıyorsun?’dedi.
c- Bu mevsimde Porsuk nehrinin suları çekilir.
d- Ahmet Bey toplantıda yine sert çıkışlar yaptı.


972- Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki almadığı halde bir çoğulluk belirten isim vardır?

A) Köye patikadan varacağız.
B) Sınıfça yarışmaya katılacağız.
C) Hafta sonu pikniğe gideceğiz.
D) Bugün önemli bir randevum var.


973- Aşağıdaki kelimelerin hangisi “türemiş” sözcük değildir?

A) Uçak
B) Dolabı
C) Kesik
D) Yazı


974- Hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Yazlık b) Tuzluk c) Taşlık d) Çelik


975- Hangi birleşik kelimenin yapılışı diğerlerinden farklıdır?

a) İkiyüzlü b) Akciğer c) Akarsu d) Yüzyıl

CEVAP ANAHTARI ( 951/975)
951 D 961 D 971 D
952 B 962 B 972 B
953 B 963 A 973 B
954 C 964 C 974 D
955 D 965 A 975 C
956 C 966 D
957 B 967 C
958 D 968 B
959 B 969 C
960 C 970 B