226.“Eğri oturalım, doğru konuşalım.’’cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü nedir?
a)zarf-zarf
b)zarf-sıfat
c)sıfat-zarf
d)sıfat-sıfat

227-Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur?
A-Geceleyin bomboş sokaklarda dolaştım.
B-Dedemin bembeyaz sakalları vardı.
C-Kiracılar ayrılırken evi tertemiz teslim etti.
D-Akdeniz'in masmavi sularında yüzmek isterim.

228-''Kamyonlardan biri sarsıla sarsıla yanımızdan geçti.''cümlesindeki ikileme yüklemi hangi bakımdan tamamlar?

A-Durum B-Yön C-Yer D-Sebep

229- Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Ben bir erik ağacıyım şimdi
Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz

B) Yorgun da olsam ayaktayım
Umutlar ölmemiş bir kelebek

C) Erken çiçek açtı yine
Bahçedeki badem ağaçları

D) Güçlü olmak ustalık ister
Dil, yiğit elindeki kılıç gibidir.

230- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A) O panelde harika konuşmuştun.
B) Şu dağın arkasında küçük bir köy kurulmuş.
C) Geçen gün neredeyse kaza yapacaklardı.
D) Üstü başı çamur içinde içeri daldı çocuk.

231 Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzdur?
A) Anlatmak B) Bilmemek C) Koşmak D) Saymak


232 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipinde çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Bu yazıyı okumalısın.
B) Defterinizi açınız.
C) Yağmur yağmasa bari.
D) Bugün kitap alayım.

233.“ İyi “ kelimesi hangi cümlede zarf göreviyle kullanılmıştır?

a) İyi ile kötüyü birbirinden ayırmak gerekir.
b) Sınavı kazanman çok iyi olmuş.
c) İyiler her zaman kazanır, der dedem.
d) İyi insanlar herkes tarafından sevilir

234.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–ki” yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A-Bahçedeki güller çok güzel kokuyordu.
B-Kalemim kayboldu, seninkini alabilir miyim?
C-Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.
D-Mademki gelmeyecektin neden söz verdin.
235.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A-Onun izinden gidersen doğruyu bulursun.
B-Sınıftan güzel sesler gelmiyordu.
C-Elma yanaklarıyla çok güzel görünüyordu.
D-Körpecik kuzu, annesini arıyordu.

236. “Kuşlar ( ) tabiatın o mini mini mutluları ( ) yaprakların üzerinden son çiyleri toplayarak bahçeyi sevinç sesleriyle dolduruyordu.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi noktalama işareti getirilmelidir?

a) ( ; ), ( , ) b) ( , ), ( ; ) c) ( ; ) , ( , ) d) ( , ), ( ,)

237-I.Bir vedalık hükmü vardır hayatın.
II.Ölümün vakti saati sorulmaz.
III.Serçe kuşu gibidir umut.
IV.Dal yorulur,serçe yorulmaz.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde ek eylem vardır?
a-I-II b-I-III c-II-III d-III-IV
238-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı yanlıştır?

a-Bankaya 2 milyar boru varmış.
b-Bu bina tam üç yüz on iki yaşında.
c-Sınıfın başarısı yüzde seksen dörttür.
d-Yarışmayı onaltı yaşındaki genç kazandı

239-Aşağıdaki fiillerin hangisinde koşul anlamı vermektedir?

A)Gitmiştik B) Gelse C) Sevmelisin D) Yapmıyor

240- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereklilik anlamı katan bir fiil kullanılmıştır?

A) Okula yarın geleyim.
B) Yarın maç yapacağız.
C) Eve erken gitmeliyim.
D) Sınavdan yüksek bekliyorum.

1. çalışması
2. en
3. budur
4. Ressamın
5. başarılı
241. Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 5-3-1-2-4
B) 4-2-1-5-3
C) 4-2-5-1-3
D) 3-1-4-2-5
242.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi farklı bir türdendir?

A) Zavallı kediyi dışarı atmışlar.
B) Buraya hemen gelin.
C) Bu okulda mı okuyorsun?
D) Yaşamın güzelliğini şu insanlarda tattım.

243. Daire sözçüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Mantık dairesinde konuşmuyorsunuz.
B) Burası yeni açılan askerlik dairesidir.
c) Eskiden bu dairede beraber çalışırdık.
D) Bir kısım daireleri ayrıca kiraya vereceğiz.


244-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır?

a)Eskici, Hasan’a üzgün üzgün baktı.
b)İyi insanlar ölmezmiş
c)Yarının neler getireceği bilinmez
d)Bunu senden beklemezdim

245-Aşağıdaki fiilerin hangisi olumlu çekimlidir?

a)Annem istediğinden vazgeçmedi.
b)Ben dersime çalıştım.
c)Ayşe kitap okumadı mı?
d)Seni görmek istemiyorum.

246.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Bu kitabı çok beğendim.
B) Bu konuyu öğrenmek çok zor.
C) Denizler insanın içini ferahlatır.
D) “Yumurta” adlı film uluslararası festivallerde ödül aldı.


247. Aşağıdaki fiillerin hangisinde geniş zamanın olumsuzu bulunmaktadır?

A) Hayatım karmaşıklaştı.
B) Bunları odana ben götürmedim.
C) Bilsem, yapmaz mıyım.?
D) Balıkları pazarda satmıyor.

248..Aşağıdaki fiilerden hangisi farklı kişide çekimlenmiştir?

a)Gideriz b)Okursun c)Oynarsın d)Bilirsin


249.Aşağıdaki fiillerden hangisi emir kipinde değildir?

a)Gitmesin b)Görmelisin c)Okusunlar d)Yazın
250‘‘ Gözler kalbin aynasıdır,
Yalan nedir bilmez onlar.’’
Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen duygu nedir?

A)Gözlerin ayna gibi olduğu
B)Gözlerin yalanın ne olduğunu bilmediği
C)Kalbimizde hissettiklerimizin gözlerimize yansıdığı -
D)Aynaların yalan söylemediği


CEVAP ANAHTARI ( 226/250 )
226 A 236 D 246 D
227 C 237 B 247 C
228 A 238 D 248 A
229 C 239 B 249 B
230 B 240 C 250 C
231 B 241 C
232 A 242 B
233 B 243 A
234 C 244 A
235 C 245 B