676- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik fiildir?

A) Yetişkin
B) Gelebiliyor
C) Kitaplık
D) Sınıf


677- Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş sözcük değildir?

A) Şekerli B) Gömlekler
C) Bilgin D) Gözlükçüden


678- Ayşe soru işaretinin kullanımına örnek cümleler veriyordu. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan Ayşe’ nin verdiği örnek cümlelerden hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır.?

A) Kitap fuarına beni de götürür müsünüz?
B) Beni dinledi mi bilmiyorum?
C) Yarışmaya o mu katılacak?
D) 1841 (?) yılında Çukurova’da yaşamış


679- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin filinde zaman kayması vardır?

A) Her akşam yemekten sonra kahve içeriz.
B) Yarın o kitabı okumaya başlarım.
C) Evi boyamaya dün başlamış.
D) Öğleden sonra size geleceğiz.


680- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü farklıdır?

A) Tatlı dilli insanlar her zaman sevilir.
B) Çok yürekli bir insandı.
C) Bütün gün durmadan çalışırdı.
D) Bu çamurlu yoldan geçtiniz mi hiç?


681- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemin kipinde anlam kayması vardır?

A) Daha önce sizi buralarda hiç görmedim.
B) Her zaman iyilik yaparım.
C) Bu çocuğu kim sevmez.
D) Her sabah kahvaltımı yapıyorum.

682- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme zarf göreviyle kullanılmamıştır?

A) Çocuk ağlaya ağlaya geliyor.
B) Yolda hızlı hızlı yürüdü.
C) Büyük büyük dilimleri masaya koydu.
D) Tane tane anlattı bana olanları.


683- ‘’Ağır’’ sözcüğü hangi cümlede farklı görevde kullanılmıştır?

A) Ağır işlerinde onu çalıştırdı.
B) Arkadaşına galiba ağır konuşmuş.
C) Basamaklardan ağır ağır indi.
D) Ağır ye, yoksa boğulacaksın.

684-
Bir dünya düşünürüm
Öylesine günlük güneşlik
Orada her şey iyilik, güzellik, dostluk üstüne
Bir dünya düşünürüm bir dünya
Aklın aydınlığında
Duygunun selinde yıkanmış
Şiirde şairin iletmek istediği ana duygu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acıma B) Heyecan
C) Hüzün D) Özlem


685- Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense ilk cümle hangisi olur?

A) Kuşkusuz, bizde sinemanın ağır basan yönleri arasında eğlendiriciliğini de sayıyorlar.
B) En çok ilgi gören filmlerin basit, eğlendirici, sudan şeyler olması bunu göstermez mi?
C) Toplumumuzda sinema, küçük kasabalara kadar yayılmış bir eğlence aracıdır.
D) Sosyal ve teknik olanaklarımız içinde halk kitlelerini geniş ölçüde etkiler.


686- Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncelerini içermemektedir?

a) Böylesine sıkıcı havalarda dışarı çıkılmaz.
b) Gözlüğünü takmayı unutmuştu.
c) Bu tören özenle hazırlanmış.
d) Kitapta çok ilginç bir öykü var.


687- Aşağıdakilerden hangisinde yüklem, çekimli eylemdir?

a) Bugün çok ödevim var.
b) Artık bu davranışları bırak.
c) Seni görmek tek isteğiydi.
d) Yaşamak ne güzel şey!
688- Bir kişinin hayatının bir başkası tarafından anlatıldığı düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Makale
B. Deneme
C. Söyleşi
D. Biyografi


689- Ural-Altay dil grubuna giren dilleri araştırdı.
Yukarıda yazılı olan cümledeki kısa çizginin kullanılış sebebi nedir?

A. Ara sözleri ayırmak için kullanılır.
B. İki kavramın ortaklığını göstermek için kullanılır.
C. Ek, kök ve heceleri ayırmak için kullanılır.
D. Sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılır.


690- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman kayması”(anlam kayması) meydana gelmiştir?

A) Her gün seni görmek için buralara kadar geliyor.
B) Yakın bir zamanda seni çok sevindirecek bir haber alacaksın.
C) Sessizce içeri girdi, yerine oturdu.
D) Şu an eşyalarını topluyor.


691- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “nesnel” dir?

A) Kocaeli, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ildir.
B) Yaptıkların kimseyi memnun etmedi.
C) İstanbul, herkesin sevdiği bir ildir.
D) En sevdiğim mevsim kıştır.


692- Aşağıdaki sorulardan hangisi ,özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Konuklar sizden çayı demli mi isterler ?
B) Bu ödevi yaparken sana annen mi yardım etti ?
C) Bugün dershanede Ahmet’İ mi gördün?
D) Son yolculuğunuz oldukça güzel mi geçti.


693- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi zarf tümleci görevinde kullanılmamıştır?

A) Takkesi düşünce keli göründü.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Ay ,bulutların arkasına saklanmıştı şimdi.
D) Zaman, parmaklarının arasından sızıyordu sanki.
694- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı (belirteci) vardır?

A- önünüze çıkan ilk yoldan sağa dönün.
B- Lütfen geri dön,artık seni üzmeyeceğim.
C- Artık buradan ileriye gidemeyiz.
D- Burada kalalım,aşağısı pek karanlık.


695- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi istek kipi ile çekimlenmiştir ?

A- anne, kardeşim de bizimle gelse.
B- Sakın yalnız başına yola çıkma !
C- Ben desenin nereye gittiğini bileyim.
D- Gördüklerinizi siz de anlatsanıza !


696- Şairlerimizin sözcükleri bin çeşit renge boyamalarını beklemek bizim en doğal
hakkımızdır.
Yukarıdaki cümlede altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri en yalın şekliyle kullanmak.
B) Cümleleri anlaşılır sözcüklerle oluşturmak.
C) Sözcüklere türlü türlü anlamlar yüklemek.
D) Az sözle çok şey anlatabilmek.

697- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip (anlam) kayması vardır?

A) Dün size gelirken yolda birkaç tanıdığa rastladık.
B) Yarın size geleceğiz.
C) Her akşam kitap okuyorum.
D) Matematik defterim onlarda kaldı.

698- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir?

A) Biz, yeni bir eve taşındık.
B) Bu kitapları çocuklara vereceğim.
C) Saçları bir sene içinde epey uzadı.
D) Oraya sen de gelmelisin.

699- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı zarf vardır?

A) Bu gece bunu okuyacağım.
B)Yazın Bodrum’ a gideceğiz.
C) Beklediğimiz haber sabah geldi.
D) Onunla dün görüşemedim.


700- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?

a) Annem akşama dayımlara gidecek.
b) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.
c) Her gün bir saat kitap okurum.
d) Önümüzdeki ay İzmit’e gideceğim.CEVAP ANAHTARI ( 676/ 700)
676 B 686 B 696 C
677 B 687 B 697 C
678 B 688 D 698 C
679 B 689 B 699 B
680 D 690 A 700 B
681 D 691 A
682 C 692 B
683 A 693 D
684 D 694 B
685 C 695 C