1-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
A)Semtimizde bu yıl yeni parklar yaptırılıyor.
B)Otomobilimiz on gündür boyanıyor.
C)Hırsızlar her gün birer ikişer yakalanıyor.
D)Çocuklar,oyun sahasının yokluğundan yakınıyor.

Çözüm: Cümlede gerçek öznesi bulunan fiiller etken çatılıdır. D seçeneği oyun
sahasının yokluğundan yakınanlar “çocuklar” dır.Çocuklar sözcüğü cümlenin gerçek öznesidir.”Yakınmak”fiili etken çatılıdır.

CEVAP:d

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gülmek”fiili edilgen çatılıdır?
A)Ali fıkra anlatırken çok güler.
B)Konferans,konser dinlerken gülünmez.
C)Masalda anlatılanlara gülüverdi.
D)Karagözün hareketlerine herkes güldü.

Çözüm: Gerçek öznesi bilinmeyen fiiller edilgen çatılıdır. B’de “gülmek” fiili –(ü)n ekini alarak edilgen olmuştur.

CEVAP:B

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiilldir?
A)Üzümcü,küfeyi yavaşça yere bıraktı.
B)Pencerenin önünde ona bakıyordu.
C)Küfenin altında,iki büklüm gidiyordu.
D)Soluklanıp derin derin,mavi denize bakıyordu.

Çözüm: A’da “bırakma” işini “üzümcü” gerçekleştirmiş;bu iş “küfe”üzerinde yapılmıştır.
Bu yüzden “bırakmak”fiili geçişlidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?
a)Balık ağları kıyıya çekildi.
b)Elektrik faturası ödendi mi?
c)Bizim takım ikinci maçta da yenildi.
d)Derdini söylemeye çekindi.

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük özelliği olan bir fiil vardır?
a)Oda düzenlendi.
b)Sınıf temizlendi.
c)Duvarlar boyandı.
d)Bahçede gezindi.

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a)Bu kütüphane daha iki aya önce açıldı.
b)İlkokul öğretmenine hemen bağlandı.
c)Köpek balıkları en son iki yıl önce bu sahillerde görülmüş.
d)Şehrin bütün caddeleri güzelce temizlendi.

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a)Masanın üzerindeki kitaplar raflara güzelce dizildi.
b)Toplantıda bu konunun üzerinde çok duruldu.
c)Mine, olayların böyle gelişmesinden yakında.
d)Çalışkan öğrencilere kitap hediye edildi.

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne – yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a)Denizden çıkınca hemen kurulanmalısın.
b)Karşısında öğretmenini görünce çok utanmıştı.
c)Aynı karşısında saatlerce sisleniyor Zeynep.
d)Belediye tarafından kaldırımlardaki ağaçlar ilaçlandı.

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiil değildir?
a)İşe girmek için erkenden hazırlandı.
b)Bahçe kapısından içeri girdi.
c)Pencereden etrafa bakındı.
d)Çocuk, hediyeye çok sevindi.

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatısı bakımından farklıdır?
a)Aynanın karşısında taranıyor.
b)Erkenden kalkmış yıkanıyor.
c)Yeni elbisesini giyiniyor.
d)Okul çantaları hazırlanıyor.

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
a)Semtimize bu yıl yeni parklar yaptırılıyor.
b)Otomobilimiz on gündür boyanıyor.
c)Hırsızlar, her gün birer ikişer yakalanıyor.
d)Çocuklar oyun sahasının yokluğundan yakınıyor.
50. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıkla olarak yapılması söz konusudur?
a)Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler.
b)Sinemaya gitmek için sözleştiler.
c)Çukurova’da başaklar erken olgunlaşır.
d)Gürültüyü duyan keklikler hemen uçuştular.

51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemindeki “-n” yapım ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
a)Önce duvardaki eski boyalar kazındı.
b)Kurumaya yüz tutan çiçekler iyice sulandı.
c)Belindeki ağrı nedeniyle iki gündür kıvranıyordu.
d)Çitin demirleri çok güzel boyanmalıydı.
CEVAPLAR: 42.d 43.d 44.b 45.c 46.d 47.b 48.d 49.d 50.a 51.c
.
15. “Serçe kuşu yuvasını yapıyordu.”cümlesinde geçen fiilin çatı özelliği hangi şıkta verilmiştir?
A) Etken-geçişli B) Etken- geçişsiz
C)Edilgen- geçişli D) Dönüşlü-Oldurgan

20Aşağıdakilerden hangisinde edilgen çatılı bir eylem kullanılmıştır? 15-A 20D
A) Büromuza dün müfettişler gelmişler.
B) Seni ne kadar aradığını söylüyordu.
C) Gözlerini ufka diken yaşlı adam ağlıyordu.
D) Defterlerimiz toplandı. <div>
__________________
güneş qız