TÜRKÇE SORULARI

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) İçimizi istiyor halkımızın sıcak türküleri.
B) Kara günler bitmeli artık.
C) Hiç de temiz yaşam sürmedi.
D) Kabaran kinini bir türkü yenemedi.

2. “Işık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Işık yeterli gelmezse, ders çalışamazsın.
B) Tüm ülkede aynı anda ışıklar söndü.
C) Işık hızıyla yapılan aletler yapıldı.
D) En güzel ışık Atatürk ilkeleridir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Doktor ameliyata başladı. B) Bu elbise sana yakışmış.
C) Olgunluk çağında gençlik kimlik arar. D) Ağaçlar erozyonu önler.

4.“Karanlıklarımız var ağartacağız,yurdumuz virandır,şenlendireceğiz.Yüz binlerce öksüz yavrumuz var,okutacağız...”diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kararlı B) Kaygılı C) İnançlı D) Korkusuz

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korku ve heyecan söz konusudur?
A) İlk defa yurt dışına çıkıyordum.
B) Vah vah,demek iki oğlunu da kaybetmiş.
C) Yetişin,hırsız var!
D) Oh be,biraz olsun rahatladım!

6. 1.yanlarına geldi
2.afacan bir çocuk
3.koşa koşa
4.az sonra

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olur?

A) 3-2-4-1 B) 2-4-3-1 C) 4-1-2-3 D) 3-4-1-27. “Evet,çoğunlukla oltayla tutarım.”cümlesi,aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olamaz?

A) Balık tutmayı sever misiniz?
B) Her zaman balık tutar mısınız?
C) Balığa çıkar mısınız?
D) Balığı ağla mı tutarsınız?

8. “İşte çocukların dostu geldi!Dün akşamdan beri lâpa lâpa kar yağıyor.Sanki gökten pamuklar dökülüyor.Bu sabah da okulda,karın pencerelere serpilişini,çerçevelerin dibine birikmesini sevinçle seyrettik.Öğretmen de bakıyor,elini ovuşturuyordu.Hepimiz kartopu oynamayı,sular buz tutunca üzerinde kaymayı,sonra da eve dönüp ocağın başında ısınmayı düşünüyorduk.”

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

A) Çocukların karı çok sevdiğinden
B) Karın birçok eğlence olanağı yarattığından
C) Çocukların hastalanmasına yol açtığından
D) Çocuklara mutluluk verdiğinden

9. “Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır.Saban işlemez topraklar,deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka birşeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler,susuzluktan yanan göğüslerini,çırılçıplak gökyüzüne açmak isterler.”
Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gökyüzü B) Saban C) Deve dikeni D) Toprak

10. “Kitap”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özne”görevinde kullanılmıştır?
A) Kitap okumayı çok severim.
B) En iyi arkadaş kitaptır.
C) Kitaplar,sessiz öğretmenlerdir.
D) Kitaptan yararlanmayı bilmeliyiz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

A) Ben sorumluluklarımı bilmiyor değilim.
B) Anlattıklarından haberdar değilim.
C) Anlattıklarını anlamıyor değilim.
D) Ayşe,buraya doğru geliyor.12.Aşağıdakilerden hangisi,masallarda görülen özelliklerden biri değildir?

A) Genellikle tekerleme yapılarak başlanması.
B) Kahramanlarının olağanüstü özellikler taşıması.
C) Gelenek,görenek ve inançları belirtmesi.
D) Olayın geçtiği yer ve zamanın belli olması.

13. Aşağıdakilerin hangisinde “yakmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A. Aşırı sıcaklardan ormanlar yanıyor.
B. Yaktı beni yârin ela gözleri.
C. Soğuk rüzgâr insanın yüzünü yakıyor.
D. Araba fiyatları el yakıyor.

14. Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?

A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.

15. 1.Ne zaman?
2.Ne?
3.Nereler?
4.Niçin?

‘Yaz aylarında buralar sıcacık olur.’ Cümlesi numaralanmış sorulardan hangilerine cevap verir?
A) 1,2 B) 1,3 C) 3,4 D) 1,4

16. “Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle,
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının ardında”


Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait bir nitelik taşır?

A) Lirik B) Didaktik
C) Epik D) Pastoral


17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri yoktur?
A) Benim çantam yanımda, seninki nerde?
B) Bizimkiler bugün gelecek.
C) İçerdeki kitapları getirin.
D) Ayşe'nin kalemi kırmızı, benimki mavi.

18. “ Bana öyle geliyor ki ,bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuşkulu B) Karamsar C) Tedbirli D) Kaygılı

19. Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınızı düşünün. Gece ise uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama isteğiniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmez, zenginleşmiştir yaşamınız.
Yukarıdaki paragrafın konusu nedir?

A) Şiirin insan hayatını etkilediği
B) Şairleri tanımak gerektiği
C) Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu
D) Şiirin hoşça vakit geçirttiği

20.
I. Hiçbir yer bizim köy kadar güzel değildir.
II. Çok az yer bizim köy kadar güzeldir.
III. Bizim köy kadar güzel bir yer yoktur.
IV. Bizim köyden daha güzel yerler olduğu da bir gerçektir.
Yukarıda cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?
A) I-II B) II-IV C) I-III D) IV-III
21.“O, senin kadar çalışkan bir çocuktur.” cümlesine “kadar” kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik B) Aşırılık
C) Üstünlük D) En üstünlük
22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur?
A) O çok vurdumduymaz bir insandı.
B) Neslihan, derslerine çalışmıyor değil.
C) Sende de hiç para yok mu?
D) Yakında buluşacağız onunla.


23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?

A) Bu yıl havalar çok sıcak olacağa benziyor.
B) Onun bu işlerin üstesinden geleceğini biliyoruz.
C) Onun bizi ele vereceğini halinden anlamıştım.
D) Onun da geziye gelmesi hepimizi çok sevindirdi.