soru sor

Yeni Konu aç

Konu: Türkçe Dersi 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

 1. #1
  saydam123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Moderator

  20..-20.. ÖĞRETİM YILI
  ........................................... İLKÖĞRETİM OKULU
  II. DÖNEM TÜRKÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.





  TOPLANTI NO: ..

  TOPLANTI TARİHİ: ../../....

  TOPLANTI SAATİ: ..:..




  ......... ilköğretim Okulu Türkçe dersi öğretmeni sene ortası zümre toplantısını yapmak üzere ../../.... günü saat ..:..’da okul müdürü ............ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.




  GÜNDEM MADDELERİ:

  1-Türk milli eğitiminin genel amaçları.
  2-Birinci dönemin genel bir değerlendirilmesi.
  3-2457,2104,2212,2157 s.t.d. göre Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretim esasları.
  4-Ölçme ve değerlendirme
  5-Kullanılan teknik ve metotlar ve değerlendirilmesi.
  6-Dersin işlenişi
  7-Diğer branş öğretmenleri ile iş birliği.
  8-Yıllık ödevlerin toplanması.
  9-Başarısız öğrencilerin başarılarının arttırılması.
  10-Dilek ve temenniler.




  GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ



  1-TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:
  a) Türk milli eğitiminin genel amacı; Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin milli insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını milletini seven ve daima yüceltmeğe çalışan,insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.


  b) Beden,zihin,ruh,ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir karaktere;hür ve bilimsel düşünce gücüne ,geniş bir dünya görüşüne sahip;insan haklarına saygılı,kişilikli ve teşebbüse değer veren ,topluma karşı sorumluluk duyan,yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
  c) İlgi ,istidat ve kabiliyetini geliştirecek gerekli bilgi beceri,davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onları kendilerini mutlu edecek ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak
  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal,ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin ortağı yapmaktır.

  2-BİRİNCİ DÖNEMİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ:
  2004-2005 Eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yıllık ve günlük planlarda herhangi bir aksaklık görülmemiş. Fakat önem arz eden ve değerlendirme sonuçlarında yeterince kavranmadığı anlaşılan vb. sebeplerden yıllık plandan iki-üç hafta geriye düşülmüştür. Bu aksaklık derslerin ikinci dönemde uygun bir şekilde işlenmesiyle giderilmeye çalışılacaktır. Ders araç gereçlerinin tanıtımı ve kullanılması imkanlar ölçüsünde yapıldı.Özellikle Tüm sınıflarda okuma ve yazmada problemi olan,eksikliği veya yetersizliği görülen öğrencilerin olduğu bunun giderilmesi için ikinci dönem daha fazla gayret göstermek gerektiği vurgulandı.
  Eğitim ve öğretimde verimin-başarının sadece öğretmenin şahsi gayretine değil aynı zamanda okul idaresi-veli-öğretmen arasındaki iletişimin kalitesine ve fiziki koşullara da bağlı olduğu tarafımdan ifade edildi.


  3-2457,2212,2157,2104 S.T.D. GÖRE ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ ÖĞRETİM ESASLARI
  Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkçe dersi ile ilgili bölümü ilgili (2457,2212 ) tebliğler dergilerinden okundu. Ayrıca birinci dönem olduğu gibi yıllık planlarda gösterildiği şekilde ve gerektiği yerlerde konular ile bağdaştırılarak öğrenciyi sıkmadan gereği benimsetilerek Türk milli eğitiminin amaçlarına uygun olarak işlenmesi karara bağlandı.

  4-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
  a)-YAZILI DEĞERLENDİRME:
  20..-20.. eğitim ve öğretim yılında 6-7-ve 8. sınıflarda Türkçe derslerinde birinci dönem yapılan toplantıda kararlaştırıldığı gibi üç yazılı değerlendirme yapılması; yazılıların çok sorulu bütün işlenen konuları kapsayacak şekilde ve öğrencinin karar verme gücünü arttıracak şekilde olmasına,gerekirse son sınavın çoktan seçmeli (test) yapılmasına karar verildi.
  Öğrencilerin aldıkları notlar en az 15 gün içinde duyurulacak kendilerini bir sonraki sınava hazırlamaları sağlanmış olacaktır.
  Kurtarma yazılısı yapılmayacak, yazılıya girmeyen öğrenciler raporlu veya izinli ise yazılıya alınacaktır. Yazılı tarihleri yıllık planda ve sene başı zümresinde belirlendiği gibi yapılacaktır.
  b)-SÖZLÜ SINAVLAR:
  Her öğrenciye dönem içinde en az iki sözlü notu verilmesi bu notların belirli bir ders saatinde değil konular işlenirken öğrenciye yöneltilen sorulardan ve derslerdeki başarısından verilmesi, ayrıca notun öğrenciyi bezdirici değil teşvik edici bir şekilde verilmesi karara bağlandı.

  5-KULLANILACAK TEKNİK VE METOTLAR:
  Birinci dönem alınan kararlar doğrultusunda dersin işlenişinde kullanılan teknik ve metotlara işlenilen konuya göre aynen uyulması karara bağlandı.

  6-DERSİN İŞLENİŞİ:
  Birinci döneme paralel olarak.
  a) Özellikle tüm sınıflarda yazının güzelleştirilmesi, imla hatalarının asgariye indirilmesi için konuların temelini teşkil eden tanımların yazdırılması,
  b) Toplum karşısında hitap etme güçlerini ve sınıf içi aktivitelerini arttırmak için anlatılan çözülen veya yazdırılan bölümlerin birkaç öğrenciye tekrar ettirilmesi
  c) Konuların birden çok yöntemle işlenmesine
  d) Örneklerin günlük hayattan verilmesine
  e) Önceki konuların da örneklerle hatırlatılmasına
  f) Öğrenci merkezli bir ders işlenmesine
  Karar verildi.

  7-DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENELERİ İLE İŞ BİRLİĞİ.
  Başarısız ve problemli öğrencilerle ilgilenmede diğer zümre öğretmenleri ile müşterek hareket etmek amacı ile alınan kararların diğer öğretmenlere ve okul idaresine bildirilmesi. Belirli gün ve haftalarda ilgili öğretmenler ile iş birliğine gidilmesi.
  Karara bağlandı.

  8- YILLIKÖDEVLERİN TOPLANMASI:
  Türkçe dersinde verilen yıllık ödevler öğrencilerin kendilerini geliştirme,araştırma, inceleme ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştirici bir yapıda olduğundan yapılan çalışmaların yakından takip edilmesine gerektiği yerlerde yol gösterilmesine
  Karar verildi.


  9-BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARININ ARTTIRILMASI.
  a) Başarısız ve pasif öğrencilerin baskı yerine caydırıcı metotlar ile eğitilerek derse ilgilerinin sağlanmasına
  b) Verilen ödevlerle sorumluluk duyguları arttırılacak
  c) Daha yakından ilgilenmek için ön sıralara oturtulacak
  d) Sorunları üzerinde durulacak
  e) Başarılı öğrencilerin yanlarına oturtularak aktif hale getirilmeye çalışılacak
  f) Tahtaya sıkça kalkmaları sağlanacak
  g) Taktir edici sözler ve davranışlar ile kendilerine güvenleri arttırılacak

  10-DİLEK VE TEMENNİLER.
  Alınan bu kararların tam olarak uygulanması ve gerekli kişilere bildirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğretmen ve öğrencilere faydalı olması dilekleri ile toplantı sona erdirildi.







  ....................... ..................


  Türkçe Öğretmeni ......... İ.Ö.O. Müd.






  ../../....


  UYGUNDUR

  .....................


  ............ İ.Ö.O. Müd.





  HAYAT ZOR GELSE DE SABRETMESİNİ BİLMEK GEREK!


  Aşktır İnsanı Yakan, Ayrılıktır Kalbi Acıtan, Ama ßunlara Rağmen Dostluktur İnsanı Yaşatan..!
  Bir önceki «Türkçe Dersi 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı» başlıklı konumuzunda ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
 2. #2
  admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Administrator

  çok güzel bir zümre

  Konularımıza Anlamsız ve Saçma Yorum Yazan Üyeler YASAKLANACAKTIR...

   vBulletin® ,Jelsoft Enterprises Ltd. Copyright © 2017 Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0